Επιτάχυνση επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δικτύων


Επιτάχυνση επιχειρήσεων και ανάπτυξη της γνώσης με τη Επιχειρηματική Δικτύωση

Το πιο εξειδικευμένο επιχειρηματίας λαμβάνει αποφάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ταχύτερη και μειώνει τους κινδύνους. Αλλά πρέπει επίσης να έχουν ένα δίκτυο επιχειρήσεων, επαφές και μια θέση για την προθήκη προϊόντα και υπηρεσίες.

Μόνο η εκπαίδευση, χωρίς ευκαιρίες να αναπτύξουν την επιχειρηματική, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρηματιών.

Ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει πολιτιστικές διαφορές και τοπικά χαρακτηριστικά των προϊόντων για να πωλήσει σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες. Έχετε προϊόντα που μπορούν να πωλούν πολύ καλά στο Βορρά και δεν πωλούν στο νότο. Το προϊόν μπορεί να έχει εμπόδια εισόδου σε άλλες χώρες. Τοπική κουλτούρα, τόσο σε περιφερειακό όσο όπως σε άλλη χώρα, μπορεί να τους περιορισμούς σχετικά με τα μεγέθη, σχήματα και χρώματα. Ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει την κουλτούρα και έθιμα, πριν από την έναρξη της προσφοράς των προϊόντων.

Εξαγωγή και εισαγωγή διαδικασιών επίσης ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Ποικίλλουν επίσης τεχνικές συναλλαγών, και τις προθεσμίες και το χρόνο των συναλλαγών διαφέρουν επίσης.

Ο IEAGE αναπτύσσει την ικανότητα των επιχειρηματιών και προσφέρει ένα περιβάλλον στο παγκόσμιο δίκτυο, Έτσι επιχειρηματίες επιταχύνουν τις επιχειρήσεις, αλλά μια συνειδητά και με τις απαραίτητες γνώσεις.

Ο σκοπός της Επιχειρηματική Δικτύωση IEAGE Οι επιχειρηματίες είναι η καθολική σύνδεση διαφόρων μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, με ασφάλεια, προγραμματιστεί, δομημένη και μακράς διαρκείας.

Ανάπτυξη ενός δικτύου με ισχυρές συνδέσεις (και την εμπιστοσύνη) μεταξύ των επιχειρηματιών, για να σχηματίσουν ένα οικονομικό περιβάλλον που επιτρέπει να μετριάσουν τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Δηλαδή, ο IEAGE παρέχει γνώσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρία των επαγγελματιών με δεκαετίες εργασία, παρέχει το περιβάλλον και τα εργαλεία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, εναπόκειται στον επιχειρηματία να αναπτύξει και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες, μετατρέποντάς τες σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αποτελεσματική.

Γνωρίστε Ακαδημία IEAGE και τα μαθήματα που προσφέρονται:

Σύνδεσμος στην Ακαδημία IEAGE

Σύνδεσμος στην Ακαδημία IEAGE