Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Γνώση


Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Γνώση

Το επιχειρηματικό περιβάλλον, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ταχέως μεταβαλλόμενο. Για να καταλάβουμε αυτές τις αλλαγές, είναι απαραίτητο να αναλυθεί αυτό το πολύπλοκο σύστημα, τάσεις και να προωθήσει την ανάπτυξη των νέων ιδεών με έμφαση στο πώς να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο σενάριο.

Έχοντας ως προτεραιότητα το επιχειρηματικό περιβάλλον, ο IEAGE αναπτύσσει μια συστημική προσέγγιση, ένα σύνολο ανάλυση, σε εξειδικευμένες ομάδες, να υποστηρίξει και να διευκολύνει τις νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να καταστεί δυνατή μια πιο ισορροπημένη και δίκαιη περιβάλλον για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά και να αυξήσουν την ήδη εισαχθεί.