Παγκόσμια Εβδομάδα επιχε εβδομάδα


Παγκόσμια Εβδομάδα επιχε εβδομάδα

Παγκόσμια Εβδομάδα επιχε εβδομάδα

 

 

Αυτή την εβδομάδα είχαμε τη χαρά να συμμετέχουν στην παγκόσμια εβδομάδα επιχειρηματικότητας, κατόπιν προσκλήσεως Junior εταιρειών πυρήνα του Unicamp, παρουσιάζοντας τη διάλεξη: "Υπάρχουν πάνω 400 εκατομμυρίων επιχειρηματιών. Φανταστείτε εάν εμείς να τους διασύνδεσης.".

Διαθέσιμο στον σύνδεσμο (7 MB, Διάλεξη στα Πορτογαλικά):ΔΙΆΛΕΞΗ - IEAGE