סביבתה העסקית וידע


סביבתה העסקית וידע

הסביבה העסקית, בעשורים האחרונים, הוא משתנה במהירות. כדי להבין את השינויים האלה, יש צורך לנתח מערכת מורכבת זו, מגמות ולקדם את הפיתוח של תובנות חדשות, עם דגש על איך להסתגל לתרחיש חדש זה.

לאחר כעדיפות הסביבה היזמית, את IEAGE מפתחת ראייה מערכתית, סט של ניתוח, בקבוצות מיוחדות, כדי לתמוך ולסייע ביוזמות יזמות חדשות ולאפשר לסביבה יותר מאוזנת והוגנת למתחרים חדשים לשוק ולמנף הוכנס כבר.