5 Kuasa-kuasa porter dan


Model analisis 5 Kuasa-kuasa porter dan, Posted dalam 1979 dalam kajian perniagaan Harvard, sehingga hari ini digunakan dalam analisis pasaran, kedua-duanya untuk menentukan daya tarikan (nilai) Pasaran ini, bagi maklumat untuk menyokong perancangan strategik untuk pelancaran produk baru atau Perkhidmatan, atau yang menyusun semula di pasaran.

Walaupun persekitaran perniagaan, hari ini, Ianya lebih canggih daripada 30 tahun, Apabila siaran Artikel, prinsip-prinsip asas model tetap sah dan membenarkan untuk cepat dan mudah analisis persekitaran persaingan, tanpa perlu menjadi seorang pakar dalam perancangan strategik, untuk melakukan analisis ini.

5 Porter tali gantung

Nota: Klik pada imej untuk besarkan.

Mengikut model Porter, daya-daya yang mempengaruhi strategi perniagaan yang akan:

1 - Ancaman kemasukan baru. Iaitu, ancaman yang berkaitan dengan kemungkinan dan kemungkinan kemasukan baru pesaing di pasaran, IE, dalam Halangan terhadap kemasukan. Prospek analisis terhadap pasukan petugas ini adalah untuk menilai kemungkinan pihak ketiga memasuki pasaran. Sebagai contoh, keperluan untuk mempunyai skala untuk memasukkan yuran pasaran atau teknologi atau perlindungan atau diimport kuota ekonomi.

2 - Pembekal. Kuasa tawar-menawar pembekal. Contoh, apabila terdapat beberapa pembekal yang memenuhi pasaran, yang diamalkan membolehkan mereka mempunyai lebih kawalan ke atas harga, boleh membangunkan cartels, atau bahkan menyekat kemungkinan pilihan pembekal dan merundingkan terma-terma yang lebih baik penyampaian, dengan ini meningkatkan kuasa membuat tawar-menawar pembekal.

3 - Pelanggan. Kuasa tawar-menawar pelanggan-pelanggan. Prospek yang beginilah-klien, betapa mudahnya, untuk pelanggan, perubahan terhadap pembekal atau tawar-menawar dengan keadaan harga dan bekalan. Di pasaran terdapat pelbagai produk dan perkhidmatan yang menyajikan pasaran niche yang sama, Saya yakin ia akan menjadi mudah bagi pelanggan untuk menukar pembekal. Satu lagi contoh adalah kes songsang, Terdapat beberapa orang pelanggan yang membeli dalam pasaran nic ini, dan jika anda kehilangan klien yang, bagi mereka yang akan menjual, Jika pelanggan lain sudah juga dihidangkan?

4 -Ancaman pengganti produk. Kewujudan barang pengganti atau Perkhidmatan. Kemungkinan pelanggan mempunyai keperluan mereka dipenuhi oleh produk atau perkhidmatan yang sama atau yang akhir menyebabkan adalah sama, adalah faktor yang perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, pengeluar perisian yang mengautomasikan proses daripada pelanggan. Jika perisian ini extrapolate harga atau terma-terma penggunaan, pelanggan boleh menukar kawalan proses produktif kepada manual, atau untuk mendapatkan khidmat kawalan ini jadi yang melibatkan, termasuk, sistem berkomputer.

5 - Semua kuasa-kuasa ini mempengaruhi tingkah laku dalam Pasaran dan persaingan dalam.

Kira-kira yang Pasaran dan persaingan dalam. Bersama-sama dengan Syarikat terdapat beberapa pesaing dengan jenis produk atau perkhidmatan yang sama, dan dengan daya tarikan yang sama harga, syarat-syarat, kualiti dan juga kedudukan, sudah tentu, jawatan kuasa Syarikat di persekitaran ini tidak akan menjadi baik. sebaliknya, Jika anda memasuki pasaran dengan perbezaan yang tidak disertakan dengan pesaing, kuasa oleh Syarikat ini, dalam pasaran ini, akan menjadi lebih besar.

Dalam ancaman kemasukan baru, atau halangan terhadap kemasukan, Boleh kita menyebut, sebagai contoh, untuk analisis:

 • Ekonomi bidangan
 • Kos dan masa untuk pasaran
 • Kelebihan kos
 • Teknologi perlindungan
 • Mengenal pasti dengan jenama
 • Akses kepada teknologi
 • Akses kepada pengagihan
 • Akses kepada input
 • Dasar-dasar kerajaan (kadar dan dimensi)
 • Keperluan modal
 • Keluk pembelajaran di pasaran
 • Diharapkan tindakan balas

Berkenaan dengan itu kuasa pembekal (tawar-menawar) Kita boleh merujuk kepada, untuk mengkaji:

 • Nombor (kepekatan) pembekal
 • Saiz pembekal
 • Tag penjual tersebut menjadi kuat
 • Keupayaan untuk menggantikan
 • Kepentingan jumlah pembelian kepada vendor
 • Kos Tukar pembekal

Kira-kira kuasa pelanggan (tawar-menawar), sebagai cadangan untuk analisis:

 • Tumpuan pelanggan berbanding tumpuan industri (pesaing)
 • Perbezaan (pembezaan) antara pesaing
 • Sensitiviti harga (keuntungan/margin pelanggan)
 • Jumlah pembelian pelanggan
 • Peranan perkhidmatan yang berkualiti dan
 • Kos untuk klien dalam Tukar pembekal
 • Pelanggan kos perubahan berhubung dengan varians kos industri

Ia, kira-kira yang menggantikan produk atau Perkhidmatan:

 • Kos yang relatif dan prestasi gantian
 • Kos menukar kepada pemain ganti
 • Trend pelanggan untuk menerima pengganti

Ianya tidak digunakan, hanya, membuat kajian semua pasukan daripada model. Untuk itu menjadi berkesan, kemudian, hendaklah disediakan analisis kekuatan dan kelemahan syarikat berbanding setiap titik, berkuat-kuasa setiap.

Dengan analisis ini, strategis akan dapat meletakkan Syarikat supaya dapat memaksimumkan keuntungan Syarikat, menentukan Pertahanan terbaik terhadap tentera yang berdaya saing dan baki rangka kerja umum tentera melalui langkah-langkah strategik, bagi kedudukan Syarikat secara manfaat.

 

Rujukan: PORTER, M. Bagaimana persaingan kuasa-kuasa bentuk strategi, Kajian Perniagaan Harvard, Mar/Apr, 1979. Didapati dalam: http://my.execpc.com/~jpurtell/HBR-HowCompetitiveForcesShapeStrategy.PDF>. Akses di: 13 sepuluh. 2009.