Persekitaran Perniagaan dan Pengetahuan


Persekitaran Perniagaan dan Pengetahuan

Persekitaran perniagaan, dalam beberapa dekad kebelakangan, adalah pesat berubah. Untuk memahami perubahan ini, adalah perlu untuk menganalisis sistem yang kompleks ini, trend dan menggalakkan pembangunan wawasan baru dengan memberi tumpuan kepada bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan senario baru ini.

Mempunyai sebagai keutamaan persekitaran keusahawanan, yang IEAGE membangun perspektif sistemik, menetapkan analisis, dalam kumpulan khusus, untuk menyokong dan memudahkan inisiatif keusahawanan baru dan membolehkan persekitaran yang lebih seimbang dan adil bagi peserta baru untuk pasaran dan memanfaatkan telah dimasukkan.