c-Pengurusan Perniagaan dan Penambahbaikan Proses Berterusan


Pengurusan dan Proses

Pengurusan Proses Berorientasikan Membolehkan Peningkatan Nilai Pelanggan dan Mengoptimumkan Sumber

Pengurusan proses organisasi berorientasikan membolehkan, satu proses atau aktiviti, analisis nilai yang diwujudkan, daripada memperuntukkan sumber dan membolehkan, juga, tahap keberkesanan dan mengesan kesesakan dalam konteks perniagaan.

Melalui amalan terbaik, ditakrifkan oleh Persatuan Pengurusan Profesional Proses Perniagaan (ABPMP) melalui BPM CBOK (Pengurusan Proses Perniagaan Badan biasa Pengetahuan) dan menggunakan model dan notasi BPMN - Pengurusan Proses Perniagaan Notasi - membolehkan reka bentuk proses yang cepat dan analisis, o IEAGE Busca, dalam perkongsian dengan pelanggan, keutamaan dan memaksimumkan sumber-sumber dan proses, untuk potentiated nilai yang dijana dan usaha-usaha berkesan disasarkan kepada aktiviti-aktiviti yang mewujudkan nilai.

Sepasang amalan terbaik dirujuk, senario di mana akan ada beberapa pengkhususan atau kaedah lain akan lebih berkesan untuk masalah yang dihadapi. Sentiasa berusaha untuk penglihatan sistemik dan penyelesaian yang lebih mudah, praktikal dan cepat untuk memenuhi keperluan pasaran, teknik-teknik lain analisis dan pelaksanaan akan dicadangkan, seperti:

  • Pembentukan satu kajian kes menggunakan UML yang (bersatu Modeling Language);
  • Ia mungkin menarik untuk menggunakan BABOK - Analisis Perniagaan Badan Pengetahuan - bertentangan dengan BPM CBOK berkata, atau yang menepati kes, atau kerana pelanggan sudah mempunyai pengetahuan yang rumah, metodologi ini;
  • Usahawan mungkin mempunyai matlamat jangka pendek untuk mendapatkan CMMI - Model Integrasi Kematangan Keupayaan - kerana mereka mahu bertindak sebagai kilang perisian yang diperakui, tidak lama lagi, nasihat itu mestilah berasaskan kepada proses untuk mendapatkan lesen.

Iaitu, serba boleh dalam analisis dan definisi alat yang digunakan adalah penting memandangkan pasukan perunding IEAGE. Tidak ada jawapan yang tunggal, bukan metodologi tunggal yang adalah penyelesaian muktamad untuk alam semesta kes, proses organisasi, sistem pengurusan dan strategi yang syarikat perlu untuk mereka sehari-hari.

Dalam yang, syarikat ditubuhkan dan dikendalikan oleh orang, yang dengan sendirinya mentakrifkan keperibadian dan keunikan dalam budaya organisasi sendiri dan proses operasi.

Kepekaan diperlukan untuk menyertai dan bekerjasama dalam persekitaran yang unik, bagaimana setiap syarikat, dianggap sebagai faktor kejayaan kritikal untuk pasukan perunding IEAGE. Oleh itu, yang IEAGE terdiri daripada pekerja yang mempunyai pengalaman yang luas dalam pengurusan, teknologi dan perundingan dalam pelbagai segmen.