Misi


Misi

Masukkan usahawan dalam persekitaran perniagaan global, beretika, bertanggungjawab dan mapan. Untuk mempromosikan jaringan global, hubungan dan sambungan dalam budaya alam sekitar dan berbilang, membangunkan dan meningkatkan kaedah dan amalan pengurusan, menggunakan teknologi baru untuk memberikan pengetahuan yang, memupuk pembangunan manusia dan perusahaan.

Lihat

Menjadi rujukan dalam pembangunan perniagaan dan rakyat, tempat pertemuan untuk usahawan, sumber penyebaran pengetahuan dengan memberi tumpuan kepada kerjasama keusahawanan, beretika dan mampan.

Nilai-nilai

Berusaha untuk Etika, kejujuran, ketelusan dan perlindungan manusia global dan nilai-nilai sosial, adil dan saksama.

Moto

Akses kepada pengetahuan dan kehidupan yang baik adalah hak asasi global bagi setiap manusia.