ग्लोबल उद्यमशीलता सप्ताह


ग्लोबल उद्यमशीलता सप्ताह

ग्लोबल उद्यमशीलता सप्ताह

 

 

यो हप्ता हामी विश्व उद्यमशीलता सप्ताह भाग को खुशी थियो, द्वारा आमन्त्रित Unicamp को कनिष्ठ कम्पनीहरु को कोर, यो भाषण प्रस्तुत: "मा छन् 400 लाख उद्यमिहरु. हामी तिनीहरूलाई लिङ्क गर्न सक्छन् भने कल्पना गर्नुहोस्।".

यहाँ उपलब्ध (7 एमबी, पोर्चुगिज मा कुरा):जिम - IEAGE